Πολλές χώρες βρίσκονται στο χείλος της ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΕΘΝΙΚΩΝ ΠΡΟΓΕΝΝΗΤΙΚΩΝ  προγράμματων  ελέγχου με μια νέα γενιά γενετικών εξετάσεων που αποσκοπούν στην εγκυρότερη ανίχνευση του σύνδρομου Down.

Με τις εθελούσιες εκτρώσεις λόγω Down σε  ποσοστά υψηλότερα από του 90%   σε αυτές τις χώρες, το αποτέλεσμα θα είναι καταστροφικό. Ενώ πολλοί αποκυρρήτουν τις εκτρώσεις λόγω φύλου και ακόμα λιγότεροι υποστηρίζουν την ΄΄ελευθερία ΄΄ των γονέων στην άμβλωση επειδή προτιμούν αγόρι από κορίτσι , είναι παράξενο οτι όταν πρόκειται για παιδιά με σύνδρομο Down, η λογική αλλάζει τραγικά . Μεταμορφώνεται στην αξία ”της ελεύθερίας και  της αποδοχής των επιλογών” του κάθε ατόμου. Πώς είναι αυτό δυνατόν;

Τα μωρά που γεννιούνται σήμερα  με σύνδρομο Down μπορούν να προσβλέπουν σε μια μεγάλη και ποιοτική ζωή.Στην πραγματικότητα, μια πληθυσμιακή έρευνα δείχνει ότι τα άτομα με σύνδρομο Down και οι οικογένειές εκτιμούν την αξία της ζωής περισσότερο από τους άλλους.

 

Ο διαχωρισμός που ενθαρρύνεται από την κυβέρνηση , χωρίς  υγειονομική στήριξη ή ανακούφιση του πόνου, είναι ένα κοινωνικό και ηθικό έγκλημα εις βάρος των ατόμων με ειδικές ανάγκες- τα οποία έχουν πολλές δυνατότητες- και τις οικογένειές τους. Καταστρεφει μεγάλο μέρος της προόδου που σημειώθηκε κατά τα τελευταία 40 χρόνια προς την κατεύθυνση μιας συνολικά, δίκαιης κοινωνίας.

Ενώ σε όλο τον κόσμο υπογραφουμε διακυρήξεις , κανουμε διαδήλώσεις και πολεμάμε για την καταπολέμηση των διακρίσεων ,την προστασία του πλανήτη και την διατήρηση της βιοποικιλότητας , κανείς δεν θα επρέπε να χρειαζεται να υπερασπιζεται την ζωή του λόγω της χρωμοσωμικής δομής του ή της. Σε έναν κόσμο με ανθρωπιά , τα άτομα με σύνδρομο Down θα πρέπει να είναι ευπρόσδεκτα .

 

Γι ‘αυτό και καλούμε τον Γενικό Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών,  κ António Guterres, τον  ύπατο αρμοστή του ΟΗΕ για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα, Πρίγκιπα Zeid Ra’ad Al Hussein, τον επίτροπο για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα του Συμβουλίου της Ευρώπης, κ Nils Muižnieks και τον Ευρωπαίο Επίτροπο για την Χάρτα Θεμελιωδών δικαιωμάτων, κ Frans Timmermans, να εκφράσουν και να καταθέσουν τις εξής  3 θέσεις στις κυβερνήσεις των  κρατών μελών:

  • Να σταματήσουν οι προγεννητικοί ελέγχοι και οι σκόπιμες αμβλώσεις λόγω συνδρόμου Down να προβλέπονται από την δημόσια υγειονομική πολιτική.
  • Να ρυθμίζεται η διαδικασία του προγεννητικού γενετικού έλεγχου , με βάση τις αρχές που ορίζονται στην Οικουμενική Διακήρυξη των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων , στη Σύμβαση του Οβιέδο (άρθρα 11 και 12) και στην Χάρτα των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης (άρθρα 2, 3, 21 και 26) στη Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρία ( άρθρα 5 , 10 , 14 , 15 , 23 , 25 ) .
  • Να καταστεί δυνατή η χρήση των γενετικών δοκιμών αποκλειστικά για την ενίσχυση ανθρώπινης φροντίδας και την ευημερία, και οχι για την διακρίση ανθρώπων με βάση την γενετική προδιάθεση τους.

υπογράψτε τη διεθνή διακύρηξη

Sign the Petition

De nombreux pays sont à la veille d’insérer dans leur dispositif de dépistage prénatal une nouvelle génération de tests génétiques visant à détecter la trisomie 21. Alors qu’aujourd’hui dans ces pays plus de 90% des enfants trisomiques sont déjà avortés, cette perspective est révoltante. Le consensus est général pour dénoncer le Gendercide et personne n’argumenterait pour promouvoir un « libre choix » des parents d’avorter d’une fille parce qu’elle ne serait pas un garçon. Etrangement, quand on applique ce raisonnement à la trisomie 21, la logique change. Discriminer un enfant sur la base d’une variation génétique devient un « choix libre » individuel et c’est même valorisé. Comment ce basculement est-il possible ? Aujourd’hui, les bébés nés avec une trisomie 21 peuvent espérer une vie longue et de bonne qualité. La recherche montre que les personnes atteintes de trisomie 21 et leurs familles ont une meilleure appréciation de la vie que les autres. La sélection organisée et encouragée par les gouvernements, sans avantages pour la santé ou allègement des souffrances, est un crime social et moral envers les personnes handicapées, qui ont de nombreuses possibilités, et leurs familles. Ces programmes sabotent les progrès réalisés au cours des 40 dernières années pour promouvoir une société égalitaire et inclusive.  Alors que dans le monde entier, chacun signe des pétitions, marche et organise des conférences pour lutter contre les discriminations et protéger la planète et sa biodiversité, personne ne devrait avoir à défendre sa vie menacée en raison de son patrimoine génétique. Dans un monde humain, les personnes atteintes du syndrome de trisomie 21 seraient les bienvenues. C’est pourquoi nous demandons au Secrétaire général des Nations Unies, M. Ban Ki-moon, à son Haut-commissaire des Nations Unies aux Droits de l’Homme, Prince Zeid Ra’ad Al Hussein, au Commissaire aux Droits de l’Homme du Conseil de l’Europe, M. Nils Muižnieks et au Commissaire européen à la Charte des Droits fondamentaux, M. Frans Timmermans, qu’ils formulent 3 exigences aux gouvernements des Etats :

  • Arrêter de proposer dans le cadre des programmes de santé publique le dépistage prénatal systématique de la trisomie 21 visant délibérément à la sélection
  • Réglementer l’introduction du dépistage génétique prénatal, sur la base des principes définis dans la Déclaration universelle des droits de l’homme, dans la Convention d’Oviedo (articles 11 et 12) et dans la Charte européenne des droits fondamentaux de l’Union européenne (articles 2, 3, 21 et 26)
  • Permettre l’utilisation des tests génétiques uniquement pour améliorer les soins et le bien-être, et non pour discriminer les personnes en fonction de leurs prédispositions génétiques

[signature]

58,817 signatures

Share this with your friends: