Multe țări sunt la un pas de a extinde Programele naționale de screening prenatal cu o nouă generație de teste genetice care vizează detectarea sindromului Down.

Cu o rată a avortului selectiv deja mai mare de 90% înregistrată în aceste țări, rezultatul va fi catastrofal. În timp ce toată lumea este de acord cu condamnarea uciderii fetițelor nenăscute (”gendercide” în engleză) și nimeni nu ar contrazice faptul că este vorba de ”alegerea liberă” a părinților să avorteze o fată pentru că nu este băiat, în mod bizar atunci când vine vorba de sindromul Down, logica se schimbă tragic. Devine o ”alegere liberă” individuală să discriminezi persoanele cu variații genetice. Cum este posibil acest lucru? În zilele noastre, copiii născuți cu sindrom Down pot avea o viață lungă și de calitate.

De fapt, cercetările asupra populației arată că persoanele cu sindromul Down și familiile lor depășesc speranța medie de viață.

Selecția încurajată guvernamental și fără beneficii pentru sănătate sau ameliorarea suferinței este o crimă socială și morală împotriva persoanelor cu dizabilități și a familiilor lor, care au multe posibilități. Acest fapt duce la pierderea progresului înregistrat în ultimii 40 de ani spre o societate incluzivă, egală.

În timp ce în întreaga lume petiționăm, milităm și ne luptăm pentru a combate discriminarea și pentru a proteja planeta și biodiversitatea, nimeni nu ar trebui să-și apere viața amenințată din cauza structurii cromozomiale. Într-o lume umanitară, persoanele cu sindromul Down ar trebui să fie binevenite.

De aceea facem apel către Secretarul General al Organizației Națiunilor Unite, dl António Guterres, Înaltul Comisar al Națiunilor Unite pentru Drepturile Omului, Prințul Zeid Ra’ad Al Hussein, Comisarul pentru Drepturile Omului din cadrul Consiliului Europei, dl Nils Muižnieks și Comisarul European pentru Carta drepturilor fundamentale, dl Frans Timmermans, să-și exprime 3 cerințe către guvernele statelor:

  • înlăturarea din programele de sănătate publică a screening-ului prenatal sistematic care vizează sindromul Down și care permite avortul selectiv în mod deliberat.
  • să reglementeze introducerea testelor de diagnoză genetică prenatală, pe baza principiilor definite în Declarația Universală a Drepturilor Omului, în Convenția de la Oviedo (articolele 11 și 12), precum și în Carta drepturilor fundamentale a UE (articolele 2, 3, 21 și 26)
  • să permită folosirea testelor genetice doar pentru a îmbunătăți metodele de îngrijire și bunăstarea omului, și să nu discrimineze persoanele după predispoziția lor genetică.

SEMNAȚI PETIȚIA

Semnați petiția

De nombreux pays sont à la veille d’insérer dans leur dispositif de dépistage prénatal une nouvelle génération de tests génétiques visant à détecter la trisomie 21. Alors qu’aujourd’hui dans ces pays plus de 90% des enfants trisomiques sont déjà avortés, cette perspective est révoltante. Le consensus est général pour dénoncer le Gendercide et personne n’argumenterait pour promouvoir un « libre choix » des parents d’avorter d’une fille parce qu’elle ne serait pas un garçon. Etrangement, quand on applique ce raisonnement à la trisomie 21, la logique change. Discriminer un enfant sur la base d’une variation génétique devient un « choix libre » individuel et c’est même valorisé. Comment ce basculement est-il possible ? Aujourd’hui, les bébés nés avec une trisomie 21 peuvent espérer une vie longue et de bonne qualité. La recherche montre que les personnes atteintes de trisomie 21 et leurs familles ont une meilleure appréciation de la vie que les autres. La sélection organisée et encouragée par les gouvernements, sans avantages pour la santé ou allègement des souffrances, est un crime social et moral envers les personnes handicapées, qui ont de nombreuses possibilités, et leurs familles. Ces programmes sabotent les progrès réalisés au cours des 40 dernières années pour promouvoir une société égalitaire et inclusive.  Alors que dans le monde entier, chacun signe des pétitions, marche et organise des conférences pour lutter contre les discriminations et protéger la planète et sa biodiversité, personne ne devrait avoir à défendre sa vie menacée en raison de son patrimoine génétique. Dans un monde humain, les personnes atteintes du syndrome de trisomie 21 seraient les bienvenues. C’est pourquoi nous demandons au Secrétaire général des Nations Unies, M. Ban Ki-moon, à son Haut-commissaire des Nations Unies aux Droits de l’Homme, Prince Zeid Ra’ad Al Hussein, au Commissaire aux Droits de l’Homme du Conseil de l’Europe, M. Nils Muižnieks et au Commissaire européen à la Charte des Droits fondamentaux, M. Frans Timmermans, qu’ils formulent 3 exigences aux gouvernements des Etats :

  • Arrêter de proposer dans le cadre des programmes de santé publique le dépistage prénatal systématique de la trisomie 21 visant délibérément à la sélection
  • Réglementer l’introduction du dépistage génétique prénatal, sur la base des principes définis dans la Déclaration universelle des droits de l’homme, dans la Convention d’Oviedo (articles 11 et 12) et dans la Charte européenne des droits fondamentaux de l’Union européenne (articles 2, 3, 21 et 26)
  • Permettre l’utilisation des tests génétiques uniquement pour améliorer les soins et le bien-être, et non pour discriminer les personnes en fonction de leurs prédispositions génétiques

[signature]

58,817 signatures

Distribuie prietenilor tăi: